Dela

Sekretesspolicy

1. Allmänt

Vi på Schlüter-Systems KG, tar skyddet av dina personuppgifter och de juridiska skyldigheterna som tjänar till att skydda dem mycket seriöst. De lagliga kraven kräver omfattande insyn när det gäller behandling av personuppgifter. Du får endast tillräckligt information om behandlingens betydelse, syfte och omfattning om behandlingen är förståelig för dig som registrerad. Vår sekretesspolicy förklarar därför i detalj vilken av våra så kallade personuppgifter som vi använder webbplatsen https://www.schlueter.de och alla andra webbplatser som hänvisar till denna behandling (för definitioner se under 2).

Den person som är ansvarig i den mening som avses i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), federala dataskyddslagen (BDSG) och andra bestämmelser om dataskydd är

Schlüter-Systems KG
Schmölestraße 7
58640 Iserlohn
Tyskland

Tel.:+ 49 2371 971-0
Fax:+ 49 2371 971-111

E-post: info@schlueter.de
Webbsida: https://www.schlueter.de/index.aspx

Härefter kallad "Ansvarig" eller "vi".

Sekretessansvarig:

E-post: datenschutz@schlueter.de

Observera att du kan använda länkar på vår webbplats för att komma åt andra webbplatser som inte drivs av oss utan av tredje parter. Sådana länkar identifieras antingen tydligt av oss eller kännas igen genom en förändring i adressraden på din webbläsare. Vi ansvarar inte för överensstämmelse med dataskyddsbestämmelser och säker hantering av dina personuppgifter på dessa webbplatser som drivs av tredje part.

2. Definitioner

2.1. Från GDPR

Denna sekretessdeklaration använder villkoren i den rättsliga texten för GDPR. Definitionerna (artikel 4 GDPR) hittar du t.ex. på https://dejure.org/gesetze/DSGVO/4.html.

2.2. Cookies

Cookies är små informationsenheter som placeras på en webbplats på din slutenhet eller avläses därifrån. Detta tjänar till att kunna använda den här informationen igen senare. De innehåller kombinationer av bokstäver och siffror, t.ex. igenkänning av användaren och hans/hennes inställningar när han/hon ansluter till webbplatsen för cookieinställning igen, för att göra det möjligt för dem att förbli inloggade på ett kundkonto eller statistiskt analysera ett visst användningsbeteende.

3. Allmän information om uppgiftsbearbetning

Vi behandlar bara personuppgifter i den utsträckning som tillåts enligt lag. Personuppgifter kommer endast att vidarebefordras i de fall som beskrivs nedan (se 4. nedan).

Personuppgifterna kommer att raderas eller skyddas av tekniska och organisatoriska åtgärder (t.ex. pseudonymisering, kryptering) så snart syftet med behandlingen inte längre gäller. Detta sker också om en föreskriven lagringsperiod löper ut, såvida det inte behövs ytterligare lagring av personuppgifterna för att ingå eller fullgöra ett avtal.

Om vi inte är lagligt skyldiga att lagra dem under en längre tid eller att vidarebefordra dem till tredje parter (i synnerhet brottsbekämpande myndigheter), beror beslutet om vilka personuppgifter som vi samlar in, hur länge de lagras och i vilken utsträckning du måste offentliggöra dessa. Vilka funktioner på webbplatsen som du använder i det enskilda fallet.

4. Databehandling i samband med användningen av webbplatsen

Användningen av webbplatsen och dess funktioner kräver regelbundet behandling av vissa personuppgifter.

4.1. Informativ användning av webbplatsen

Om du går in på vår webbplats och använder den endast för informationsändamål, dvs utan att använda ytterligare funktioner som ett kontaktformulär eller plugins för sociala medier, kommer vi automatiskt att samla in personuppgifter. Det här är följande information: IP-adress för din slutenhet och datum och tid då webbplatsen öppnades. Denna information överförs av din webbläsare, såvida du inte har konfigurerat den så att överföringen av informationen undertrycks. För att säkerställa säkerheten i våra informationsteknologisystem behöver vi en del av IP-adressen. Detta är också i vårt berättigade intresse, och därför är bearbetning tillåten i enlighet med artikel 6.1 GDPR. Din IP-adress anonymiseras omedelbart efter att vi samlar in den genom att ta bort de tre sista siffrorna i IP-adressen. Efter det är det inte längre möjligt att tilldela dig IP-adressen.

4.2. Google Web Fonts

När du besöker vår webbplats laddas så kallade webteckensnitt för enhetlig visning av teckensnitt ned. Detta innehåll tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (“Google”). När du besöker vår webbplats laddar din webbläsare de nödvändiga webbteckensnitten i webbläsarens cache för att visa texter och teckensnitt korrekt. För detta ändamål måste webbläsaren du använder ansluta till Googles servrar. Detta ger Google kunskap om att vår webbplats har tagits upp via din IP-adress.

Google Web Fonts används för en enhetlig och tilltalande presentation av vår webbplats. Detta representerar ett legitimt intresse i den mening som avses i artikel 6.1 f GDPR. Dataöverföringen till USA sker enligt genomförandebeslutet (EU) 2016/1250 av EU-kommissionen (EU-USA:s dataskyddssköld).

Vi samlar in din IP-adress för att möjliggöra överföring till Google. Om din webbläsare inte stöder webbteckensnitt eller om du inaktiverar den här funktionen sker ingen dataöverföring.

Du hittar mer information om Google Web Fonts på https://developers.google.com/fonts/faq. Du hittar Googles sekretesspolicy på https://www.google.com/policies/privacy/.

4.3. Google Maps

Delar av vår webbplats använder funktioner från Google Maps för att integrera kartdata. Detta innehåll tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (“Google”). Detta gör att interaktiva kartor kan visas direkt på webbplatsen och möjliggör användning av kartfunktionen. När du öppnar undersidan på vår webbplats, där Google Maps används, laddar din webbläsare den nödvändiga koden från Google. För detta ändamål måste webbläsaren du använder ansluta till Googles servrar. Detta ger Google kunskap om att vår webbplats har tagits upp via din IP-adress. Samtidigt kan Google placera cookies på din enhet, såvida du inte har förbjudit användning av cookies i din webbläsare eller läst av cookies. Platsdata kan också samlas in om du tillåter detta i din webbläsare. Detta händer oavsett om du är inloggad via ett Google-användarkonto. Om du är inloggad på Google tilldelas dina data till ditt Google-användarkonto. Om du inte vill ha en sådan tilldelning måste du logga ut innan du startar kartfunktionen.

Användningen av Google Maps är avsedd för en tilltalande och bekväm design av vår webbplats och tjänar syftet med att göra det lättare att hitta de platser vi har angett på webbplatsen. Detta representerar ett legitimt intresse i den mening som avses i artikel 6.1 f GDPR. Dataöverföringen till USA sker enligt genomförandebeslutet (EU) 2016/1250 av EU-kommissionen (EU-USA:s dataskyddssköld).

Vi samlar in din IP-adress för att möjliggöra överföring till Google. Du är inte skyldig att tillhandahålla dessa personuppgifter, men användning av de drabbade delarna av vår webbplats är inte möjlig utan bestämmelsen.

Mer information finns i Googles uppgiftsskyddsdeklaration, som finns på https://www.google.com/policies/privacy/.

4.4. Social Media: Twitter

När du besöker vår webbplats laddas en plugin för att göra det mer personligt och för att göra det lättare för dig att ansluta, vilket inkluderar en så kallad "Dela" -knapp. Denna knapp tillhandahålls av Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irland („Twitter“). När du besöker vår webbplats laddar din webbläsare nödvändig kod från Twitter. För detta ändamål måste webbläsaren du använder ansluta till Twitter servrar. Detta ger Twitter kunskap om att vår webbplats har tagits upp via din IP-adress. Samtidigt kan Twitter placera cookies på din enhet, såvida du inte har förbjudit användning av cookies i din webbläsare eller läst av cookies.

Twitter plug-in används för att anpassa vår webbplats och låter dig snabbt visa eller kommentera enskilda delar av vår webbplats på ditt Twitter konto. Detta representerar ett legitimt intresse i den mening som avses i artikel 6.1 f GDPR.

Vi samlar in din IP-adress för att möjliggöra överföring till Twitter. Du är inte skyldig att tillhandahålla dessa personuppgifter, men användning av plugin är inte möjligt utan bestämmelsen.

Om du inte vill att Twitter ska tilldela de personuppgifter som samlas in via vår webbplats till ditt Twitter konto måste du logga ut från Twitter innan du besöker vår webbplats. Du hittar Twitters sekretesspolicy på https://twitter.com/privacy/.

4.5. Social Media Plugin: YouTube

Delar av vår webbplats använder tjänsterna för att visa videoinnehåll för Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, ("YouTube"). När du hämtar motsvarande sidor laddar din webbläsare koden från YouTube som krävs för att visa videon. För detta ändamål måste webbläsaren du använder ansluta till YouTube servrar. Detta ger YouTube kunskap om att vår webbplats har tagits upp via din IP-adress. Samtidigt kan YouTube placera cookies på din enhet, såvida du inte har förbjudit användning av cookies i din webbläsare eller läst av cookies.

YouTube-plugins används för att skapa en attraktiv design av vår webbplats och för att möjliggöra visning av videoinnehåll. Detta representerar ett legitimt intresse i den mening som avses i artikel 6.1 f GDPR. Dataöverföringen till USA sker enligt genomförandebeslutet (EU) 2016/1250 av EU-kommissionen (EU-USA:s dataskyddssköld).

Vi samlar in din IP-adress för att möjliggöra överföring till YouTube. Du är inte skyldig att tillhandahålla dessa personuppgifter, men användning av de drabbade delarna är inte möjlig utan bestämmelsen.

Om du inte vill att YouTube ska tilldela de personuppgifter som samlas in via vår webbplats till ditt YouTube konto måste du logga ut från YouTube innan du besöker vår webbplats. Mer information om YouTube finns på https://www.youtube.com/intl/de/yt/about/. Du hittar YouTubes sekretesspolicy på https://policies.google.com/privacy.

4.6. Social Media: Instagram

Inom vårt online-erbjudande erbjuds funktioner och innehåll i tjänsten Instagram av Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. För detta kan t.ex. innehåll som bilder, videor eller texter och knappar hör till, vilka gör att användare kan dela innehållet i detta online-erbjudande på Instagram.

Varje gång man öppnar en av de enskilda sidorna på denna webbplats som vi driver och där en Instagram-komponent (Instagram-knapp) har integrerats uppmanas din webbläsare automatiskt av respektive Instagram-komponent att ladda ner en representation av motsvarande komponent från Instagram. Som en del av denna tekniska process får Instagram kunskap om vilken specifik undersida av vår webbplats du besöker. Om du är medlem i Instagram-plattformen kan Instagram ta upp ovanstående. Tilldela innehåll och funktioner till användarprofilerna där.

Instagram plug-in används för att anpassa vår webbplats och låter dig snabbt visa eller kommentera enskilda delar av vår webbplats på ditt Instagram konto. Detta representerar ett legitimt intresse i den mening som avses i artikel 6.1 f GDPR.

Vi samlar in din IP-adress för att möjliggöra överföring till Instagram. Du är inte skyldig att tillhandahålla dessa personuppgifter, men användning av plugin är inte möjligt utan bestämmelsen.

Mer information om Instagrams sekretesspolicy finns på: https://instagram.com/about/legal/privacy/

4.7. Social Media: XING

Inom vårt online-erbjudande erbjuds funktioner och innehåll i tjänsten Xing genom XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Tyskland. Xing är ett internetbaserat socialt nätverk som gör det möjligt för användare att ansluta sig till befintliga affärskontakter och skapa nya affärskontakter. För detta kan t.ex. innehåll som bilder, videor eller texter och knappar hör till, vilka gör att användare kan dela innehållet i detta online-erbjudande på Xing.

Varje gång du besöker en av våra sidor som innehåller Xing-funktioner upprättas en anslutning till Xing-servrar. Varje gång man öppnar en av de enskilda sidorna på denna webbplats som vi driver och där en Xing-komponent (Xing-plugin) har integrerats uppmanas din webbläsare automatiskt av respektive Xing-komponent att ladda ner en representation av motsvarande komponent från Xing. Mer information om Xing-plugins finns på https://dev.xing.com/plugins. Som en del av denna tekniska process får Xing kunskap om vilken specifik undersida av vår webbplats du besöker. Om användarna är medlemmar i Xing-plattformen kan Xing ta fram ovanstående. Tilldela innehåll och funktioner till användarprofilerna där.

XING används för att anpassa vår webbplats och gör att du snabbt kan visa enskilda delar av vår webbplats på ditt XING-konto och för att skapa en snabbkontakt. Detta representerar ett legitimt intresse i den mening som avses i artikel 6.1 f GDPR.

Du kan hitta mer information om Xings sekretesspolicy här: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

4.8. Social Media: LinkedIn

Plugins från LinkedIn sociala nätverk av LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA (nedan kallat "LinkedIn") är integrerade på vår webbplats. LinkedIn-Plugins känner du igen genom LinkedIn-logotypen eller knappen "Share" ("Dela") på denna webbplats. Varje gång en av våra sidor som innehåller LinkedIn-funktioner öppnas upprättas en anslutning till LinkedIn-servrar. LinkedIn informeras om att du har besökt vår webbplats med din IP-adress. Om du klickar på LinkedIn "Dela" -knappen medan du är inloggad på ditt LinkedIn-konto kan du länka innehållet på denna webbplats till din LinkedIn-profil. Detta gör att LinkedIn kan koppla ditt besök på den här webbplatsen till ditt användarkonto.

LinkedIn-plugins används för att anpassa vår webbplats. Detta representerar ett legitimt intresse i den mening som avses i artikel 6.1 f GDPR.

För mer information, se LinkedIns sekretesspolicy på: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

4.9. Webbplatsanalystjänster: Google Analytics

När du besöker vår webbplats laddas webbanalysservice Google Analytics för statistisk utvärdering av användningen av webbplatsen. Denna tjänst tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (“Google”). Google Analytics använder cookies som möjliggör en analys av användningen av denna webbplats. När du använder webbplatsen används cookies för att generera information som överförs till Google och lagras där. Genom att använda tillägget "anonymizeIp()" ser vi till att Google Analytics endast överför en förkortad version av din IP-adress till Google i USA. Du kan förbjuda användning av cookies som lagras på din slutenhet och gör det möjligt att analysera din användning av webbplatsen.

Google Analytics används för ekonomisk optimering och den behovsbaserade designen av vår webbplats. Detta representerar ett legitimt intresse i den mening som avses i artikel 6.1 f GDPR. Dessutom har vi ingått ett orderbehandlingsavtal med Google och implementerar de stränga kraven från de tyska dataskyddsmyndigheterna när vi använder Google Analytics. Dataöverföringen till USA sker enligt genomförandebeslutet (EU) 2016/1250 av EU-kommissionen (EU-USA:s dataskyddssköld).

Vi samlar in din IP-adress för att möjliggöra förkortning och överföring till Google. Du är inte skyldig att tillhandahålla dessa personuppgifter, det är möjligt att använda vår webbplats utan att tillhandahålla dem. Du kan förhindra tillhandahållande av dessa personuppgifter genom att installera tillägget på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Mer information om Google Analytics finns på https://marketingplatform.google.com/about/. Du hittar Googles sekretesspolicy på https://policies.google.com/privacy.

4.10. Sökmotorer och analystjänst: Cludo

Vi använder tjänsterna i sökmotorn "Cludo" på vår webbplats, tillhandahållen av Cludo, Bremerholm 4, 1069 Köpenhamn K, Danmark ("Cludo"). Cludo möjliggör effektiv prioritering av det mest relevanta innehållet i sökresultaten och därmed kontroll av posten i sökmotorn. Om du anger en sökterm i sökfältet upprättas en anslutning till Cludo-servrarna. Cludo får din IP-adress och sökfrågan.

Cludo används för att optimera sökresultaten och utforma vår webbplats för att uppfylla kraven. Dessa syften representerar ett legitimt intresse från vår sida i den mening som avses i artikel 6.1 GDPR.

Mer information om Cludo finns på https://www.cludo.com/. Du hittar Cludos sekretesspolicy på https://www.cludo.com/privacy-policy/

4.11. Funktioner: kontaktformulär/kontakt via e-post

Om du använder kontaktformuläret på vår webbplats eller skickar ett e-postmeddelande, behandlar vi de personuppgifter som du har angett där. Denna information överförs av din webbläsare eller e-postklient och lagras i våra system för informationsteknologi. Behandlingen av dessa personuppgifter är nödvändig för att besvara din begäran. Dessutom sparas din IP-adress och datum och tid för kontaktförfrågan när du skickar ett e-postmeddelande.

Databehandlingen tjänar till att svara på din begäran och för att förhindra missbruk av kontaktformuläret och för att säkerställa säkerheten för våra informationsteknologisystem.

Denna behandling är laglig eftersom svar på din begäran och skydd av våra informationsteknologisystem utgör legitima intressen i den mening som avses i artikel 6.1 f GDPR.

Personuppgifterna lagras så länge som är nödvändigt för att besvara din begäran. Om din begäran leder till ett senare ingående av avtalet, kommer lagring att ske så länge som detta är nödvändigt för att genomföra förhandsavtalet eller för att uppfylla avtalet. Personuppgifterna raderas sedan rutinmässigt. Vi kombinerar inte dessa personuppgifter med andra datakällor. En dataöverföring till tredje part sker inte. En överföring till ett tredje land eller till en internationell organisation är inte avsedd. Du är inte skyldig att tillhandahålla dessa personuppgifter, men det är inte möjligt att använda kontaktformuläret eller skicka ett e-postmeddelande utan bestämmelsen.

4.12. Funktioner: Registrering för seminarier

Du kan registrera dig på vår webbplats för seminarier som hålls av oss i Schlüter-Workbox. Om du gör detta kommer personuppgifterna du tillhandahåller när du begär det att överföras till oss av din webbläsare och lagras i våra informationsteknologisystem. Om du redan är en kund hos oss räcker det att ange ditt kundnummer och din e-postadress, vi använder sedan personuppgifterna från ditt kundkonto. Din IP-adress och tidpunkten för begäran sparas också.

Behandlingen av de personuppgifter du har angett tjänar syftet med att förbereda och hålla seminariet där du vill delta. Denna behandling är laglig eftersom du har gett oss ditt samtycke i enlighet med artikel 6.1 a GDPR och det är skyldigt att uppfylla avtalet i enlighet med artikel 6.1 b GDPR. Lagring av IP-adress och tid för registrering tjänar syftet med att säkerställa säkerheten för våra informationsteknologisystem. Detta är också i vårt berättigade intresse, och därför är bearbetning tillåten i enlighet med artikel 6.1 GDPR.

De personuppgifter som du tillhandahåller kommer att lagras tills efter att seminariet har hållits. Vi kombinerar inte dessa personuppgifter med andra datakällor. Data kommer endast att vidarebefordras till tredje parter för att genomföra seminariet (t.ex. hotellbokningar på begäran av seminariedeltagaren). En överföring till ett tredje land eller till en internationell organisation är inte avsedd. Du är inte skyldig att tillhandahålla dessa personuppgifter, men det är inte möjligt att skicka reklammaterial eller göra ett erbjudande utan att tillhandahålla det.

4.13. Funktioner: Begäran om reklammaterial eller erbjudanden

Du kan begära enskilda erbjudanden för våra produkter på vår webbplats eller skicka reklammaterial till dig. Om du gör detta kommer personuppgifterna du tillhandahåller när du begär det att överföras till oss av din webbläsare och lagras i våra informationsteknologisystem. Om du redan är en kund hos oss räcker det att ange ditt kundnummer och din e-postadress, vi använder sedan personuppgifterna från ditt kundkonto. Din IP-adress och tidpunkten för begäran sparas också.

Behandlingen av de personuppgifter som du har angett tjänar syftet med att skapa och skicka det enskilda erbjudandet eller skicka reklammaterialet. Den här behandlingen är laglig eftersom det är nödvändigt att genomföra förhandsavtalet i enlighet med artikel 6.1 b GDPR och att besvara din begäran är ett legitimt intresse från vår sida i enlighet med artikel 6.1 f GDPR. Lagring av IP-adress och tid för begäran tjänar syftet med att säkerställa säkerheten för våra informationsteknologisystem. Detta är också i vårt berättigade intresse, och därför är bearbetning tillåten i enlighet med artikel 6.1 GDPR.

De personuppgifter som du har lämnat kommer att lagras så länge som är nödvändigt för att skicka reklammaterialet eller erbjudandet eller, om avtalet ingås, för att uppfylla avtalet. Data raderas sedan rutinmässigt. Vi kombinerar inte dessa personuppgifter med andra datakällor. Uppgifter kommer endast att vidarebefordras om detta är nödvändigt för att uppfylla avtalet (t.ex. till rederier). En överföring till ett tredje land eller till en internationell organisation är inte avsedd. Du är inte skyldig att tillhandahålla dessa personuppgifter, men det är inte möjligt att skicka reklammaterial eller göra ett erbjudande utan att tillhandahålla det.

4.14. Funktioner: Nyhetsbrev

Du kan prenumerera på ett nyhetsbrev från oss på vår webbplats som informerar dig om nyheter och erbjudanden. Om du gör detta kommer personuppgifterna du lämnade under registreringen att överföras till oss av din webbläsare och lagras i våra informationsteknologisystem. Din IP-adress och tidpunkten för registreringen sparas också.

Behandlingen av de personuppgifter som du har angett tjänar till att anpassa och skicka nyhetsbrevet. Denna behandling är laglig eftersom du har gett oss ditt samtycke i enlighet med artikel 6.1 a GDPR och vi har också ett legitimt intresse i den mening som avses i artikel 6.1 f. Lagring av IP-adressen och tidpunkten för registrering fungerar som bevis på ditt samtycke, vilket vi är skyldiga att göra i enlighet med artikel 6, punkt 1, bokstav c GDPR.

De personuppgifter som du anger kommer att lagras tills vi avbryter din prenumeration. Vi kombinerar inte dessa personuppgifter med andra datakällor. En dataöverföring till tredje part sker inte. En överföring till ett tredje land eller till en internationell organisation är inte avsedd. Du är inte skyldig att tillhandahålla dessa personuppgifter, men det är inte möjligt att prenumerera på vårt nyhetsbrev utan att tillhandahålla det.

4.15. Registrering för evenemang

Du har möjlighet att registrera dig för evenemang som publiceras på webbplatsen. Om du gör detta kommer personuppgifterna du tillhandahåller när du registrerar dig begär att överföras till oss av din webbläsare och lagras i våra informationsteknologisystem. Din IP-adress och tidpunkten för registreringen sparas också.

Behandlingen av de personuppgifter du har angett tjänar syftet med att förbereda och hålla evenemanget där du vill delta. Denna behandling är laglig eftersom den är skyldig att uppfylla kontraktet i enlighet med artikel 6, punkt 1 b GDPR. Lagring av IP-adress och tid för registrering tjänar syftet med att säkerställa säkerheten för våra informationsteknologisystem. Detta är också i vårt berättigade intresse, och därför är bearbetning tillåten i enlighet med artikel 6.1 GDPR.

De personuppgifter som du tillhandahåller kommer att lagras tills efter att evenemanget har hållits. Vi kombinerar inte dessa personuppgifter med andra datakällor. Uppgifter kommer endast att vidarebefordras om detta är nödvändigt för att genomföra seminariet (t.ex. till samarbetspartners som tillhandahåller lokalerna). En överföring till ett tredje land eller till en internationell organisation är inte avsedd. Du är inte skyldig att tillhandahålla dessa personuppgifter, men registrering för seminarier är inte möjlig utan bestämmelsen.

4.16. Deltagande i tävlingar

Du har möjlighet att delta i tävlingar vi anordnar. Vi samlar in personuppgifter (som efternamn, förnamn, e-postadress) för att göra det möjligt för dig att delta i tävlingen och meddela dig vid behov som vinnare. Om tävlingen genomförs via vår webbplats kommer din IP-adress och tid för deltagande också att sparas.

Behandlingen av de personuppgifter du har angett tjänar syftet med att förbereda och hålla tävlingen där du vill delta. Denna behandling är laglig eftersom den är skyldig att uppfylla kontraktet i enlighet med artikel 6, punkt 1 b GDPR. Lagring av IP-adress och tid för deltagandet tjänar syftet med att säkerställa säkerheten för våra informationsteknologisystem. Detta är också i vårt berättigade intresse, och därför är bearbetning tillåten i enlighet med artikel 6.1 GDPR.

I princip överförs dina data inte till tredje part, såvida inte överföringen är nödvändig för att genomföra tävlingen eller för att skicka vinsten (t.ex. för att skicka priset). Efter tävlingens slut kommer dina data som behandlas inom tävlingen att raderas, såvida du inte har samtyckt till ytterligare behandling (t.ex. för att ta emot nyhetsbrev). Du är inte skyldig att tillhandahålla dessa personuppgifter, men deltagande i tävlingen är inte möjligt utan bestämmelsen.

4.17. Ansökan

Du har möjlighet att skicka oss en ansökan till den e-postadress som ges på webbplatsen på www.schlueter.de/stellenangebote eller till den e-postadress som finns på webbplatsen på www.azubis.schlueter.de/bewerbungen eller per post. Som en del av din ansökan samlar vi in och behandlar dina personuppgifter i syfte att genomföra ansökningsprocessen. Endast de data på din ansökan som du tillhandahåller oss kommer att sparas (i synnerhet stamdata; kommunikationsdata; i den mån du ger oss: certifikat, ytterligare kvalifikationer, curriculum vitae, önskad lön, tidigast möjliga startdatum, eventuellt meddelanden och innehåll på dokument du har laddat upp). Så snart du skickar ett e-postmeddelande eller en ansökan per post, kommer informationen att vidarebefordras till oss. Din IP-adress och ansökningstid sparas också.

Den rättsliga grunden för genomförandet av ansökningsprocessen är artikel 88, punkt 1, GDPR tillsammans. 26 § 1 avsnittet 1 BDSG. Dina uppgifter kommer inte att vidarebefordras till tredje parter såvida du inte uttryckligen har samtyckt till dem i enlighet med avsnitt 26.2 BDSG (t.ex. vid överföring till andra företag i Schlüter Group). Lagring av IP-adress och tid för ansökan tjänar syftet med att säkerställa säkerheten för våra informationsteknologisystem. Detta är också i vårt berättigade intresse, och därför är bearbetning tillåten i enlighet med artikel 6.1 GDPR.

Vi sparar dina uppgifter tills ansökningsprocessen är klar. Data om inte godkända ansökningar raderas senast sex månader senare. Om du uttryckligen samtycker till det (t.ex. för att ingå i en talangpool) lagrar vi dina uppgifter i upp till två år, varefter informationen kommer att raderas om ansökan inte godkändes. Detta gäller också om du drar tillbaka ditt samtycke. Dina personuppgifter överförs inte till ett tredje land eller till en internationell organisation.

Du är inte skyldig att lämna dina personuppgifter, men det är inte möjligt att behandla din ansökan utan att tillhandahålla dem.

5. Beröranderättigheter

Som registrerad har du rätt till information enligt artikel 15 GDPR, rätten till korrigering enligt artikel 16 GDPR, rätten till radering enligt artikel 17 GDPR, rätten till begränsning av behandlingen enligt artikel. 18 GDPR och rätten till dataportabilitet enligt artikel 20 GDPR. Begränsningarna i §§ 34, 35 BDSG gäller för rätten till information och rätten att radera. Dessutom finns det rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet för dataskydd (artikel 77 GDPR i samband med avsnitt § 19 BDSG).

6. Automatiserade beslut i enskilda fall inklusive profilering

Automatiserade beslut i enskilda fall inklusive profilering sker inte.

7. Anmälningsplikt för den ansvariga personen

Vi informerar alla mottagare till vilka dina personuppgifter har lämnats ut om eventuell korrigering eller radering av deras personuppgifter eller en begränsning av behandlingen i enlighet med artikel 16, artikel 17, punkt 1 och artikel 18 GDPR, såvida inte meddelande är omöjligt eller innebär en oproportionerlig insats.

Vi kommer att informera dig om mottagarna om du begär det.

8. Rätt till invändning

Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter baserat på artikel 6, punkt 1, bokstav e eller f GDPR av skäl som uppstår från din specifika situation. Om personuppgifter behandlas för direkt marknadsföringsändamål, har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för sådan reklam. Återkallelsen kan göras utan någon form och måste skickas till:

Schlüter-Systems KG
Schmölestraße 7
58640 Iserlohn
Tyskland

E-post: widerspruch@schlueter.de

9. Rätt att dra tillbaka rätt till invändning av behandling av personuppgifter

Enligt artikel 7 punkt 3 klausul 4 GDPR har du rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke. Detta påverkar inte lagligheten av behandlingen baserat på samtycke innan den återkallas. Återkallandet gäller därför endast den behandling som planeras efter återkallelsen. Återkallelsen är möjlig informellt via post eller e-post. Om du lämnar in invändningar kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter, såvida inte en annan (rättslig) grund tillåter detta. Om en återkallelse görs och det inte finns något annat tillstånd måste personuppgifterna raderas omedelbart på din begäran i enlighet med artikel 17 avsnitt 2 b GDPR. Återkallelsen kan göras utan någon form och måste skickas till:

Schlüter-Systems KG
Schmölestraße 7
58640 Iserlohn
Tyskland

E-post: widerspruch@schlueter.de

Dela